Siklós 2017

Szőlészeti adatok

Termőterület: Siklós

Dűlő: Makár, Városhegy

Meghatározó talajtípus: pleisztocén löszön képződött humuszkarbonátos barna erdőtalaj sok helyen C- szintig erodálva

Szőlőfajták és arányuk: Cabernet franc  100%, Makár E11-es klón, Városhegy 214-es klón

Szőlőtőkék életkora: 10 év a Makáron, 5 év a Városhegyen

Tőketerhelés: 1,2 kg

Szüret időpontja: 2017. szept. 29.

Borászati adatok

Erjesztés:tartályban beoltva

Érlelés: hordó 50%, tartály 50%

Hordók mérete,kora: francia tölgy, többször használt Burgundiából, 228 l

Érlelés hossza: 8 hónap

Palackozás ideje: 2018. 08.05.

Analitika

Cukortartalom, g/l:1,4

Alkoholtartalom %: 14,0

Titrálható sav-tartalom, g/l: 5,7

Cukormentes extrakt tartalom, g/l: 29,9